Hem Produkter Frågor & Svar Referenser / Galleri Om oss Kontakt

Hur den fungerar

E-Classic Panncentral från Central Boiler fungerar helt olikt övriga pannor på marknaden.

Pannan är isolerad med ett tjockt lager av polyuretan och byggd för att stå utomhus. Även luckor och anslutningar är välisolerade. Stommen är pulverlackerad och hela enheten är klädd med lackerad plåt.

På baksidan av pannan monterar man den medföljande rostfria skorstenen. Skorstenshöjden bestäms utifrån avståndet till kringliggande byggnader och höjden av dessa.

Pannan inkopplas med en tvårörskulvert in till befintlig värmeanläggning. Vid nyinstallation ansluts den normalt till en mindre ackumulatortank försedd med varmvattenberedare och elpatron. Man kan med fördel ansluta pannan till värmepump eller solpaneler som billigt kan ge energi under sommarperioden och i gränsen mot värmesäsongen.

Under värmesäsongen brinner normalt pannan dygnet runt med ett vedinlägg per dygn.

Temperaturen pendlar normalt mellan 80-85 ºC (gradtalen är inställningsbara). När temperaturen når 85 ºC stannar fläkten och alla tilluftspjäll stängs helt. Tack vare den stora eldstaden och stora glödbädden slocknar inte elden. När temperaturen sjunkit ca 5 grader (inställningsbart) startar fläkten och de tre tillufts spjällen öppnar i tur och ordning. Är förbrukningen låg i huset och pannan inte sjunker ner i temperatur till det undre gränsvärdet, så startar fläkten under ca en minut för att underhålla glöden. Detta sker i inställningsbara intervall och tidslängder. Tack vare detta system att pannan är helt tät och dess extrema isolering är värmeförlusterna mycket låga trots att pannan är placerad utomhus.

Energiinnehållet i veden i en full panna motsvarar 250 - 400 kWh beroende på pannstorlek om man använder bra ved som är torr. Det motsvarar en ackumulatortankvolym på 4 - 7 m3.

Tack vare att förbränningstemperaturen är upp mot 1000 ºC blir det extremt lite aska.

En till två gånger i månaden öppnar man direktspjället ut i skorstenen och öppnar enkelt en lucka på baksidan av pannan och tar ut askan. Detta utförs under pågående eldning.

De varma avgaserna värmer vattnet i pannan med ett värmeväxlarsystem som effektivt kyler ner avgaserna. Värmeväxlarnas (rökkanalernas) utformning gör att sotning och rengöring av dessa maximalt behöver utföras två gånger per värmesäsong.

Pannan kan ej koka tack vare att den innehåller stor vattenvolym och att temperaturen normalt rör sig i intervallet 80-85 ºC. Vid ett strömavbrott vid full eldning blir pannan helt tät och stiger bara marginellt i temperatur.

© CB Bioenergi AB

Tel 0700-40 10 40

E-post info@cbbioenergi.se

Hitta till oss

Webbdesign av Insign Design